Samoocenjevalni test Mednarodna raziskava - Učinkovanje in stranski učinki psihoterapije

Najlepša hvala, da ste pripravljeni sodelovati v raziskavi.
Izpolnjevanje vprašalnika traja cca. 10-15 minut, vprašalnik pa je lahko tudi za vas zelo poučen.
Prosimo Vas, da vprašalnik izpolnite brez pomoči.
Tudi, če ste svojo terapijo že zaključili, so nam Vaši odgovori zelo pomembni!

Vprašalnik se nanaša na učinke, stranske učinke in škodovanja psihoterapije. Raziskava je bila zasnovana na Oddelku za psihoterapijo in biopsihosocialno zdravje na Univerzi v Kremsu v Avstriji, v Sloveniji pa gre za ponovitev dela raziskave na Oddelku za psihologijo FF UL, vodja dr. Robert Masten, izredni profesor za klinično psihologijo.


ff
Splošna navodila in informacije:
1. Natančno preberite navedena vprašanja in prosimo Vas, da ogovorite na prav vsa vprašanja,
2. Ni pravilnih in ni napačnih odgovorov. Ne razmišljajte o tem, kateri odgovor bi bil najprimernejši, temveč odgovarjajte tako, kot je za Vas najbolj značilno.
3. V primeru, da se zmotite lahko svoje odgovore spremenite. Odgovor, ki za Vas ne velja prečrtajte in spremenjen odgovor dovolj očitno označite.
4. Pri nekaterih vprašanjih se od Vas zahteva en odgovor, pri nekaterih vprašanjih pa lahko odgovorite z več odgovori.
5. V primeru, ko naši v naprej pripravljeni odgovori ne omenjajo možnosti, ki bi Vam najbolj ustrezala ali pa za Vas najbolj velja, prosimo, da svoj odgovor pripišete pod »drugo«. Na koncu vprašalnika se nahaja prostor, ki je namenjen temu, da z nami delite informacije, ki so Vam relevantne pa o njih nismo vpraševali v samem vprašalniku.
6. Rezultati so anonimni in bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.
7. Vprašalnik vsebuje 42 vprašanj.

Sociodemografski podatki

1) Starost

2) Spol

3) Trenutno sem

4) Trenutna poklicna aktivnost/zaposlitveni status

5) Koliko psihoterapij ste tekom življenja že obiskovali?

6) Koliko od teh psihoterapij ste uspešno zaključili?

Okvirna določila terapije

Sledijo vprašanja o Vaši trenutni ali že končani terapiji. V sklopu teh vprašanj je pomembno, da odgovarjate le o eni terapiji, zato Vas prosimo, da se pri odgovarjanju osredotočite na tisto terapijo, ki se Vam je zdela najpomembnejša in o kateri nam želite poročati. Če nam želite zaupati še izkušnje drugih terapij, lahko na koncu tega sklopa vprašanj ponovno odgovorite na vsa vprašanja, kjer odgovarjate tako, da so odgovori v skladu z drugo terapijo.

7) Ste psihoterapijo, o kateri boste poročali, že zaključili?

8) Kako dolgo je psihoterapija trajala?

9) Zakaj ste zaključili s psihoterapijo?

10) Ste se za pričetek psihoterapije odločili sami, ali na pobudo oz zaradi pritiska drugih (družina, znanci, posvetovalnica, center za socialno delo, zdravnik, itd.)?

11) Moj psihoterapevt je:

12) Poznate osnovni poklic psihoterapevta?

13) Za katero smer v psihoterapiji gre pri Vaši terapiji? (odgovorite z «ne vem», če niste popolnoma prepričani)

14) Plačujete/ste plačevali stroške psihoterapije sami, ali dobivate/ste dobivali finančno podporo od drugih (prijatelji, družina, zavarovalnica, zdravstveno zavarovanje, itd.)?

15) Zdi se mi v redu, da stroške terapije plačujem/ sem plačeval sam (0% - sploh se ne strinjam, 100% popolnoma se strinjam)

16) Kdo Vam nudi/ Vam je nudil finančno pomoč?

17) Kolikšen del stroškov (v %) drugi krijejo/ so krili namesto Vas?

18) Finančno pomoč za kritje stroškov terapije, ki mi jo nudijo drugi zaznavam kot dobrodošlo (0% - sploh se ne strinjam, 100% popolnoma se strinjam).

19) Kako pogosto ste obiskovali oz. še obiskujete psihoterapijo?

20) Psihoterapijo sem obiskoval/a...

21) Ura psihoterapije je/je bila iz terapevtove strani...

22) Ste se s psihoterapevtom dogovorili o pravilih v primeru odpovedi ali ob prekinitvi terapije?

23) Ste bili z dogovorom zadovoljni?

24) Koliko pozornosti/časa nameni psihoterapevt pojasnitvi formalnih okvirov terapije (termini, plačilo, možnost prekinitve oz odpovedi, trajanje, stroški, itd.)?

25) Ali psihoterapevt o Vas in Vaših težavah govori/ je govoril s supervizorjem?

26) Koliko ste med urami psihoterapije izvedeli o zasebnem življenju psihoterapevta-ke?

Vprašanja, vezana na terapijo (1)

27) Ali je psihoterapevt izvajal pritisk nad vami z zahtevo, da morate spremeniti privatno življenje?

28) Pritisk, ki ga je nad menoj izvajal terapevt, čutim kot...

29) Ali je psihoterapevt izvajal pritisk nad vami z zahtevo, da morate spremeniti poslovno življenje?

30) Pritisk, ki ga je nad menoj izvajal psihoterapevt, čutim kot...

31) V času terapije se je moje zadovoljstvo z/s/...

Mojo osebnostjo in sposobnostmi
Življenjem
Prostim časom
Delom in poklicem
Telesom
Spolnim življenjem
Ekonomsko situacijo
Stanovanjsko situacijo
Mojim odnosom oz. samskim življenjem
Družinskim življenjem
Prijateljskim krogom

Vprašanja, vezana na terapijo (2)

32) Pri naslednjih postavkah označite, v kolikšni meri se strinjate s podano izjavo.

S psihoterapevtom sem/sem bil/a zadovoljen/a
Psihoterapevtu lahko/sem lahko zaupal/a
Imam/imel/imela sem občutek, da je psihoterapevt najpomembnejša oseba v mojem življenju
Psihoterapevt me/me je upošteval
Skozi psihoterapijo sem se naučil, kako se lahko uveljavim
V procesu psihoterapije sem postal/a ranljivejši/a kot drugi ljudje
Čutim/čutil/a sem, da me psihoterapevt razume
Zaradi psihoterapije sem postal/a bolj samozavesten/na
Bilo me je strah/strah me je, kako bi/kako bo reagiral psihoterapevt, ko bi/bom prekinil/a psihoterapijo
Zaradi psihoterapije lažje vstopam v kontakt z drugimi ljudmi
Zaradi psihoterapije sem postal/a bolj občutljiv/a
Imam/imel/a sem občutek, da je psihoterapevt edini, ki mi/mi je prisluhnil
Psihoterapija me/me je preobremenjevala
Zaradi psihoterapije sem postal/a bolj agresiven/na
Bilo me je strah/strah me je, da bi kdo iz moje okolice izvedel o moji psihoterapiji
V času psihoterapije sem tudi izven srečanj prejemal/a pomoč in podporo iz svojega socialnega okolja

Vprašanja, vezana na terapijo (3)

33) S psihoterapevtom sem že sklepal/a posle ali mu posredoval/a kontakte za sklepanje le-teh (npr. krediti, poroštva, pogodbe, kavcije, nepremičnine)

34) Po kakšni od ur psihoterapije sem bil/a tako iz sebe, da sem potreboval/a pomoč

35) Bal sem se, da bo med nama s psihoterapevtom prišlo do fizičnega obračuna

36) Psihoterapevt se pri terapiji poslužuje...

Astrologije
Uporabe nihala
Ezoteričnih vonjav
Irisdiagnoze (diagnostika očesne šarenice)
Tarota
Reinkarnacije
Holotropnega dihanja
Qigong-a
Feng Shui-ja
Reiki-ja
Ayurvede

37) Čutite/ste čutili erotično privlačnost do psihoterapevta?

38) Imate/ ste imeli občutek, da psihoterapevta erotično privlačite?

39) Je prišlo med vami in psihoterapevtom do erotičnih ali seksualnih stikov?

40) Prostor za dodatne informacije, ki jih želite deliti z nami


Novo! Rokovnik

Več kot rokovnik - Sočutje do sebe

Naroči rokovnik
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se