Katja Zorc Dolenec

Specializantka jungovske analize in dipl. komunikologinja

Jungovska analiza
 • Osebna psihoterapija
 • Online psihoterapija
 • Ljubljana
 • 5 let izvajanja terapij

"Bolečine, ki jih občutiš, so glasniki. Prisluhni jim." — Rumi


 • Pretirani obremenjenosti; ko se ne zmorete več sprostiti; obvladovati stresa (v vsakdanjem življenju, na delu oz. ob življenjskih prelomnicah)
 • Pri depresivnih razpoloženjih; ko življenje izgubi "barve"; občutkih kroničnega nezadovoljstva, pomanjkanju volje in motivacije za vsakdanja opravila in za stvari, ki vas/so vas veselila, soočanju s težkimi občutki
 • Predelovanju občutkov ob izgubi v življenju ( pomembne osebe ali živali, ciljev, želja ipd.)
 • Občutkih nemoči, osamljenosti, notranje praznine in spremljanju na poti iskanja smisla
 • Tesnobnosti, paničnih napadih, občutkih hromečega strahu in izgube nadzora nad življenjem
 • Podpora pri večjem razumevanju sebe, prepoznavanju, izražanju, predelavi in sprejemanju čustev (jeza, žalost, strah, sram ...)
 • Težavah v medosebnih odnosih (partnerskih, na delu oz. v družbi) ter razvijanju zaupanja
 • Težavah z zasvojenostjo in oblikami odvisnosti
 • Ko ste na križpotjih življenja in se srečujete s težavami in ovirami, ki so postala hude življenjske obremenitve
 • Predelovanju in soočanju s travmatičnimi dogodki
 • Psihosomatskih težavah (občutki in bolećine v telesu nejasnega vzroka)
 • Spoznavanje sebe, svojih močnih točk in danosti ter podpora pri konstruktivnejši komunikaciji ter izražanju potreb

Moje ime je Katja Zorc Dolenec. Sem komunikologinja (Fakulteta za družbene vede Ljubljani), Gestalt pedagoginja in specializantka Jungovske analize-analitične psihologije. Individualni študij psihoanalitične psihoterapije po C.G. Jungu opravljam v okviru mednarodnega združenja za analitično psihologijo IAAP (International Association for analytical psychology). Redno se izobražujem, tudi preko udeležbe na mednarodnih predavanjih in seminarjih.

Terapevtsko individualno prakso opravljam pod individualno supervizijo mednarodno certificiranih Jungovskih analitikov, ter obiskujem skupinsko supervizijo pri drugih Jungovsko usmerjenih analitikih ter strokovnjakih. Sem tudi v večletnem rednem procesu lastne psihoterapetvske analize. V srečanjih zagotavljam anonimnost ter oblikujem varen in zaupen prostor, pri čemer spoštujem Zakon o varstvu podatkov in etični kodeks SKZP in IAAP.

Pristop analitične psihologije si v okviru srečanj s posameznikom prizadeva, da človek samega sebe postopno spoznava kot celoto, tako zavestno, kot tudi nezavedno raven delovanja, katera pomembno vpliva na na kakovost njegovega življenja. Verjamem, da vzpostavljanje razumevajočega odnosa z nezavednim v procesu, bodisi s pomočjo sanj, dnevnih fantazij, oz. doživljanja občutkov skozi umetnost oz. ustvarjalnega procesa (slikanje, ples, glina, pisanje ...),  deluje zdravilno, postopno omogoča občutenje novih vrednot in večje življenjske celosti. Pri delu z ljudmi me skozi različna življenjska obdobja zanima spremljanje procesa zorenja posameznika (ali skupine) ter podpora pri prepoznavanju virov moči,  ki pogosto tudi vzniknejo ob premagovanju izzivov, in soočanju z težjimi življenjskimi izzivi raznovrstnih pojavnih oblik. Prve izkušnje psihosocialnega delovanja z različnimi skupinami sem pridobivala v študentskih letih v okviru Društva Projekt Človek; Za preventivno mentalno zdravje in v Inštitutu Antona Terstenjaka. Pri delu z ljudmi občasno tudi v okviru skupin, vključujem rabo Transakcijske analize ter izražanja s pomočjo oblik umetnosti.

Analitična oblika psihoterapije je dolgotrajnejši proces, v katerem analitik in klient skupaj, ob podpori simbolov in raznovrstnih prispodob (iz klientovih sanj, življenja, podpore mitologije, pravljic ipd.), delata z zavednimi in nezavednimi vsebinami. Namen je  vzpostavljanje dolgoročnejšega psihološkega, čustvenega in življenjskega ravnotežja, zmanjšanja psihološkega trpljenja različnih oblik, ter postopnega uresničevanja samega sebe.

Psihoterapijo izvajam v slovenskem in angleškem jeziku v okviru srečanj v živo, po potrebi pa tudi v kombinaciji preko spletne povezave. Poleg prvega srečanja, se običajno v okviru nadaljnjih uvodnih tedenskih srečanjih v živo, skupaj ugotavlja, ali vam pristop in dolgotrajnejši način sodelovanja ustrezata. Za terapevtski proces je obenem tudi redno obiskovanje srečanj zelo pomembno.

Preberite si intervju z mano
Članstvo v psihoterapevtskih organizacijah
 • Slovensko združenje za analitično psihologijo (SZAP)

Osebna psihoterapija

Kaj je osebna psihoterapija?
60 €

Online psihoterapija

Kaj je online psihoterapija?
60 €

Pri naročilu na kratko opišite svojo težavo oz. izziv, da vam bo terapevt/ka lažje pomagal/a. Predlog termina boste prejeli v roku 48 ur.

Za informacije pokličite: 041 55 82 82

Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se