Terapija sprejemanja in predanosti (ACT)

Terapija sprejemanja in predanosti, angleško Acceptance and Commitment Therapy (ACT), se osredotoča na zavedanje, da je govor oziroma jezik glavni izvor večine duševnih motenj in človeškega trpljenja. Skozi proces prestrukturiranja misli in vedenja psihoterapevt svojemu klientu stoji ob strani, ko si prizadeva doseči večjo psihološko prožnost in blagostanje.

Kaj je terapija sprejemanja in predanosti (ACT)?

Človeška bitja uporabljamo govor in jezik za oblikovanje našega notranjega sveta. Skozi govor in jezik dajemo pomen dogodkom in predmetom. Ljudje za razliko od živali razmišljamo relacijsko, kar pomeni, da lahko povežemo okoliške predmete, misli, čustva z drugimi predmeti, mislimi in čustvi in to na najrazličnejše načine. To nam daje evolucijsko prednost pred živalmi in omogoča razvoj civilizacije. Sposobnost in vsestranskost govora in jezika imata tako svetlo kot temno plat. Omogočata nam tako reševanje zahtevnih matematičnih problemov kot tudi ustvarjanje strašljivih scenarijev o prihodnosti in nerealnih idealov.

Govor in jezik sta bistvo človeškega trpljenja sredi kulture izobilja. Besed namreč ne razumemo le kot zvok ali simbol ali odziv, ampak kot obliko neposredne izkušnje. Naše bojazni in strahove, ki se nam porajajo v glavah, ne dojamemo le kot nek skupek besed, ki so lahko (in pogosto tudi so) popolnoma brezpredmetne, ampak kot dejstvo in v skladu s tem »dejstvom« tudi živimo.

Naš problemsko usmerjen um, ki je osredotočen na preteklost ali sedanjost, je pogosto rigiden, obsojajoč in dobeseden. Zato se poskušamo neprijetnim čustvom izogniti s pomočjo pretiranega premlevanja in analiziranja, kar nam vzame veliko časa in energije. Posledica tega je lahko izguba stika s sedanjostjo in s tem, kar nam je v življenju pomembno, saj začnemo v sebi zagovarjati zgodbe, ki smo jih sami ustvarili. Ljudje smo namreč pogosto tako zliti s svojimi spoznavnimi vsebinami, da jih lahko zamenjamo z realnostjo samo.

Pri anksioznosti je pogosto, da veliko razmišljamo o možnih katastrofah, kar privede do tega, da nismo več v stiku s trenutno situacijo. Pozabimo, da so naše misli le misli in ne realnost. Poleg tega se začnemo izogibati situacijam, ki v nas zbudijo bolečino in tesnobo, kar pogosto vodi le še v večjo intenziteto in frekvenco tistega, čemur se želimo izogniti.

Terapija sprejemanja in predanosti ali po angleško Acceptance and Commitment Therapy (ACT) je namenjena zmanjšanju trpljenja in povečanju blagostanja skozi 6 glavnih procesov, s katerimi dosežemo večjo psihološko fleksibilnost. Temelji na tem, da je govor oziroma jezik glavni izvor večine duševnih motenj in človeškega trpljenja nasploh. Ta intervencijski pristop je oblikovan tako, da se jezik in govor začneta spet uporabljati kot orodje, ki nam je na voljo, ko ga potrebujemo in ne proces, ki nas posrka, da postanemo njegovi sužnji. Spada v tretji val vedenjsko kognitivne terapije in temelji na teoriji relacijskih okvirjev. Tretji val vedenjskih terapij priznava pomembno vlogo kognicijam pri nastanku duševnih težav, vendar ne teži k spreminjanju kognicij, ampak k spremembi odnosa do teh vsebin skozi procese sprejemanja, čuječnosti, sočutja in kontekstualne strategije.

Ali terapija ACT vključuje kakšne posebne tehnike ali metode dela?

Avtorji terapije sprejemanja in predanosti so razvili model psihološke fleksibilnosti, ki nam omogoča večjo izbiro strategij za spoprijemanje s trenutnimi situacijami. Model sestavlja 6 procesov: kognitivna defuzija, sprejemanje, stik s sedanjim trenutkom, vrednote, jaz kot kontekst in usmerjenost v aktivnost. V ta namen je na voljo ogromno vaj, ki jih terapevt prilagaja glede na cilje in osebnost klienta. Tehnike ne delujejo kot zdravilo, vsakemu klientu ne ustreza ista vaja, zato iščemo tisto, kar bo njemu najbližje. Veliko se ukvarjamo z identifikacijo motečih misli in čustev, vendar jih ne skušamo spreminjati, ampak delamo na spremembi odnosa do njih. Prav tako lahko klient pričakuje, da ga bo terapevt spodbujal k izpostavljanju situaciji, ki jo dojema kot neugodno, takrat ko bo na to pripravljen. Zelo pomembne so vrednote, zato nekaj časa namenimo tudi ugotavljanju vrednot, ki so res lastne klientu in kako jim lahko sledi. V kolikor klient želi, se v terapevtskem procesu uporabljajo tudi vodene meditacije.

Pri katerih težavah klientov se je tovrstna terapija izkazala za posebej uspešno?

Terapija sprejemanja in predanosti je podprta z več raziskavami. V pregledu 20 meta-analiz (Gloster, Walder, Levin, Wwohig in Karekla, 2020) so ugotovili, da je terapija sprejemanja in predanosti učinkovita v zelo širokem razponu, posebno pa pri anksioznosti, depresiji, zasvojenosti in bolečini. V raziskavah je bil kontroliran tudi placebo učinek.

Koliko obiskov terapije je potrebno, da že lahko opazimo rezultate?

Oblikovanje drugačnega odnosa do svojih notranjih vsebin zahteva svoj čas. To je proces, ki ne teče v ravni liniji, ampak ga spremljajo vzponi in padci. Pri tem je pomembno, da smo strpni in potrpežljivi do sebe in drugih ter si dovolimo vzeti čas za postopno odkrivanje in oblikovanje samega sebe.

Kaj vas najbolj navdušuje pri tem pristopu?

Pristop je vsestranski in dokazano učinkovit pri različnih vrstah duševnih stisk. Omogoča, da ga kot terapevtka prilagodim vsakemu klientu posebej in zelo dobro ga lahko kombiniram z drugimi pristopi, na primer kognitivno-vedenjsko terapijo in transakcijsko analizo.


Prispevek je pripravila Nataša Grof, certificirana transakcijska analitičarka.Morda bi vas zanimalo tudi:
5 vprašanj pred prvim obiskom psihoterapije
Osebna rast


Seznam virov:
Gloster, A. T., Walder, N., Levin, M. E., Twohig, M. P. in Karekla, M. (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science (18), 181-192. Pridobljeno s: https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.09.009.
Meško, A. (2017). Ko ti črna mačka prečka pot. Ljubljana: Persona klinika.
Harris, R. (2008). The Happiness Trap: How to stop struggling and start living. Auckland: Exisle Publishing.
Hayes S.C., Strosahl K.D., Bunting K., Twohig M. in Wilson K.G. (2004). What Is Acceptance and Commitment Therapy?. V S.C. Hayes in K.D. Strosahl (ur.) A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. Boston MA: Springer. Prispevek pridobljen s: https://doi.org/10.1007/978-0-387-23369-7_1
Žvelc, G. (2019). Temeljne predpostavke terapije sprejemanja in predanosti ter model psihološke fleksibilnosti. V: G. Žvelc (ur.) Terapija sprejemanja in predanosti. Ljubljana: ZZFFLJ.


Novo! Rokovnik

Unikatni rokovnik za podporo pri skrbi zase

Naroči rokovnik
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se