Transakcijska analiza

Transakcijska analiza označuje teorijo osebnosti in medosebne komunikacije ter psihoterapevtsko metodo, ki izhaja iz nje.

Pomemben je pomen, ki ga sami pripišemo stvari

Transakcijska analiza temelji na predpostavki, da ljudje ne reagiramo na dražljaje iz realnosti kot takšne, temveč šele na pomen, ki ga tem dražljajem pripišemo. Iz tega izhaja, da oseba, ki pravilno dojema in ocenjuje stvarnost, izkazuje tudi primerno čustvovanje in vedenje ter je sposobna prilagajanja. Če pa so njene predstave o svetu izkrivljene, se to izkazuje tudi v neustreznih reakcijah na področju čustvovanja in vedenja. Oseba je tako neuspešna, nezadovoljna, ustvarja probleme sebi in drugim in lahko razvije tudi različne psihične motnje.

Kaj je naloga terapevta?

Osnovna naloga terapevta je, da identificira sistem predstav, ki jih ima klient o sebi, drugih in svetu, ter odkrije, na kakšen način se to odraža v obstoječem problemu.

Kako poteka obravnava?

Tudi pri transakcijski analizi je pomemben odnos, ki ga vzpostavita terapevt in klient, zato je začetek obravnave namenjen vzpostavljanju dobrega kontakta, šele nato sledi opredeljevanje neželenega in želenega stanja in zastavljanje ciljev psihoterapije. Pri tem je naloga terapevta, da klientu pomaga postaviti realne in dosegljive cilje.
Pri obravnavi terapevt uporablja tehnike različnih drugih pristopov (npr. kognitivno-vedenjskega, psihodinamskega, psihoanalitičnega itd.), pogosto klientu zastavlja tudi domače naloge, da jih vadi v življenjskih situacijah.
Ker se mora na spremembe klienta privaditi tudi okolica, je zadnja faza namenjena prav uglaševanju novih oblik vedenja z drugimi ljudmi. Klient lahko po daljših obdobjih pride na kontrolna srečanja, kjer s terapevtom preverita, kako okolje reagira na spremembo.

Oglejte si
naše terapevte s področja transakcijske analize


Uporaba transakcijske analize

Transakcijska analiza se lahko uporablja kot individualna ali skupinska psihoterapija.
Transakcijska analiza se ne uporablja le v psihoterapiji, temveč tudi na številnih področjih, kjer so potrebne psihološke in komunikacijske veščine, npr. v psihosocialnem svetovanje, splošni in specialni pedagogiki ter na področju menedžmenta.

Kdo je lahko transakcijski analitik?

Transakcijski analitik je moral najprej opraviti začetno edukacijo iz transakcijske analize (trening TA 101), kjer je dobil vpogled v osnovne koncepte teorije. Trening je odprt za osebe z različno izobrazbo. Nadaljnja edukacija pa  poleg obvladovanja teorije poudarja razvijanje različnih veščin v psihoterapevtski rabi. To poteka skozi konkretno delo z ljudmi pod supervizijo. Vsak se v treningu vključi tudi v individualno ali skupinsko delo na sebi.

Oglejte si
naše terapevte s področja transakcijske analize


Morda bi vas zanimalo tudi:Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se